Projektudvikling

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Tregart og Tasfo selskaberne, enten alene eller i samarbejde med andre kapitalstærke investorer/interessenter. Tregart og Tasfo selskaberne har dog altid en ejerandel i alle ejendomme, og påtager sig derved – udover det daglige udviklingsmæssige ansvar – også den økonomiske risiko i lighed med alle øvrige samarbejdspartnere.

TTpartners

TT Partners har specialiseret sig i at foretage udvikling af ejendomme baseret på nutidige behov – men samtidig klargøre disse til fremtiden. Erfaringen spænder over udvikling af forskellige kategorier af ejendomme (boliger, ungdomsboliger, butikker og kontorer), og over alle relevante arbejdsopgaver fra projektetablering til endelig levering/drift af ejendommen.

TTpartners

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Tregart og Tasfo selskaberne, enten alene eller i samarbejde med andre kapitalstærke investorer/interessenter. Tregart og Tasfo selskaberne har dog altid en ejerandel i alle ejendomme, og påtager sig derved – udover det daglige udviklingsmæssige ansvar – også den økonomiske risiko i lighed med alle øvrige samarbejdspartnere.

TTpartners

TT Partners sætter altid et team til varetagelse af den konkrete opgave, og vi samarbejder med en række aktører i ejendomsbranchen. Vi har stor fokus på optimering af arealanvendelse og at sørger for, at ejendommens fremtidige driftsudgifter analyseres grundigt inden byggeriet sættes i gang.