Kort introduktion

TT Partners er et struktureret samarbejde mellem Tregart koncernen og Tasfo- Selskaberne med fous på at samle udviklingsaktiviteterne i hovedstadsområdet. Samarbejdet blev etableret 2009 og der er mellem parterne udviklet/ solgt ejendomme for flere miliarder.

Hvem er vi

TT Partners består af et erfarent og succesfuldt team. Organisationen har igennem mange år arbejdet med udvikling og drift af fast ejendom, og har derved opnået en tilbundsgående viden og erfaring med alle udviklingsopgaver fra identificering af den relevante ejendom, indkøb af denne over alle relevante udviklingsopgaver for endeligt at nå frem til at sætte den færdige ejendom i drift eller afhænde denne. Teamet bag TT Partners har udviklet ejendomme for mere end 2 milliarder i dag – og vi fortsætter.

Hvad gør vi

TT Partners har specialiseret sig i at foretage udvikling af ejendomme baseret på nutidige behov – men samtidig klargøre disse til fremtiden. Erfaringen spænder over udvikling af forskellige kategorier af ejendomme (boliger, ungdomsboliger, butikker og kontorer), og over alle relevante arbejdsopgaver fra projektetablering til endelig levering/drift af ejendommen.

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Tregart og Tasfo selskaberne, enten alene eller i samarbejde med andre kapitalstærke investorer/interessenter. Tregart og Tasfo selskaberne har dog altid en ejerandel i alle ejendomme, og påtager sig derved – udover det daglige udviklingsmæssige ansvar – også den økonomiske risiko i lighed med alle øvrige samarbejdspartnere.

Hvor er vi

Vi har egen administration i Hellerup, Køge og Fredericia.