Hellerup, d. 7 nov. 2016

Humlebæk Centeret og Glostrup Butikstorv har fået nye ejere pr. 1/10-2016.

Det er ejerkredsen bag udviklingsselskabet TT Partners i Hellerup som har købt butikscentrene I Humlebæk og Glostrup af den tidligere ejer, PDV Holding A/S ved Patrick Steen De Vela. Dette er resultatet af flere måneders forhandlinger via sælgers advokat, Christina Prince, og erhvervsmægleren RED Property Advisors.

Ved overtagelsen er vejen banet for en fremadrettet udvikling af bl.a. det nordsjællandske butikscenter beliggende i det centrale Humlebæk ved togstationen, som er et trafikalt knudepunkt for de mange turister, der hvert år besøger kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.

Den tidligere ejer har nu sluppet tøjlerne 100 %, og de nye ejere vil fokusere på at opretholde den eksisterende drift i centrene ved bl.a. at udføre den manglende vedligeholdelse og fornyelse, som er påkrævet i begge centre. Sideløbende hermed, arbejdes der på en langsigtet udviklingsplan sammen med myndighederne i Fredensborg og Glostrup kommuner, og på at inddrage eksisterende lejere i den fremadrettede udvikling af centrene, så dette bliver et attraktivt sted at handle i fremtiden.

TT Partners udvikler og drifter en række ejendomme beliggende i og omkring hovedstaden, herunder boksbutikker, centre og boliger i København, Glostrup, Køge og Hillerød.
Selskabet står bl.a. bag opførslen af 24 luksuslejligheder, samt butikker til bl.a. H&M (COS), Kilroy Travel og Dr. Martins i Fiolstræde og Krystalgade, en ejendom som fornylig blev solgt til en dansk pensionskasse. Endvidere har TT Partners opført en række butikker på i alt 9.000 m2 i Glostrup, med bl.a. POWER, T-Hansen, Invita køkken, Kvik køkken, Tæppeland og Sport24 som hovedlejere.

Det er kræfterne bag TT Partners ApS, Jesper Steen Tastesen, Lars Axeltoft Tregart og John Olsen, som har købt begge centre via deres fælles selskab ”Centre Holding ApS”.

Selskabet ser en fremadrettet udviklingsplan som både omfatter nye detailbutikker men også et større antal boliger i både Humlebæk og Glostrup. ” Vi mærker en stor lokal og politisk interesse, for ikke alene en opfriskning og vedligeholdelse på kort sigt, men også en mere langsigtet plan for udvikling af centrene til mere tidsvarende bygninger med en bedre lejer sammensætning”, udtaler COO John Olsen.

Begge centre er hvad man betegner som lokalcentre, dog med et stort bæredygtigt kundegrundlag, Der er i området en reel befolkningstilvækst og dermed et øget behov for et ”lokalt rum”, som understøtter de mange ønsker til specialbutikker og dagligvarer, som efterspørges i området.

”Grundlæggende mener vi, at selvom en række mindre butikscentre kæmper med udskiftning og tomgang, så ser vi samtidig en stigende tendens, hvor bl.a. net-butikker etablerer sig i detaillokaler for at understøtte og supportere deres nethandelskoncepter. Endvidere ser vi øget interesse for etablering af restauranter og caféer for blot at nævne nogle af de ændringer som detailbranchen gennemgår disse år” udtaler CEO Lars Axeltoft Tregart

For yderligere spørgsmål henvises til CEO, Lars Axeltoft Tregart, tlf.28116635 eller COO, John Olsen, tlf:24816138